Tanfolyamok

A szabadtüdős merülések alkalmával a búvár a kisebb mélységek világát fedezheti fel. A légzőkészülék nélküli merülések javítják fizikai kondíciónkat, vízbiztonságunkat és merülési technikánkat. A légzőcső rendszeres használata segíti a helyes légzéstechnika elsajátítását.

Tanfolyam ára: 10 000 Ft +reg. díj

 
Minden 8-10 év közötti gyermek, aki tud úszni, jó a vízbiztonsága, s a szülei (gondviselői) hozzájárulnak, UEF Gyermek búvár tanfolyamot végezhet. Ez a minősítés kizárólag búvároktatóval vagy merülésvezetővel végrehajtott uszodai merülésekre jogosít, maximum 3 m mélységig.
 
Azok a 10-12 év közötti gyermekek, akik már természetes vizekben is szeretnének búvárkodni, jelentkezhetnek a UEF Haladó Gyermek búvár tanfolyamra. (Az úszástudás, a jó vízbiztonság és a szülői hozzájárulás itt is szükséges.) Ez a minősítés már nyílt vízi merülésekre is jogosít, oktató vagy merülésvezető kíséretében, maximum 5 m mélységig.
 
A gyermekek képzésének legmagasabb szintje a Junior nyílt vízi búvár tanfolyam. Ide várunk minden 12. életévét betöltött, jól úszó és jó vízbiztonsággal rendelkező gyermeket. Ez a tanfolyam megegyezik a UEF Nyílt vízi búvár minősítés megszerzésére irányuló oktatással, azzal a különbséggel, hogy a minősítést megszerzett gyermek csak oktatóval vagy merülésvezetővel merülhet, legfeljebb 10 méter mélységig.

Tanfolyam ára: 53 000 Ft + reg. díj

 
UEF Nyílt vízi búvár tanfolyamon részt vehet az a legalább 14. életévét betöltött személy – kiskorú esetében szülői, gondviselői írásbeli nyilatkozat szükséges – aki búvárkodásra szellemileg és egészségügyileg alkalmas, úszni tud, vízbiztonsággal rendelkezik, a vizet és a természetet kedveli, és az oktatás feltételeit tudomásul veszi. A tanfolyam elméleti oktatásból, uszodai alap búvárképzésből és legalább 4 nyílt vízi merülésből áll. A tanfolyam résztvevői az elméleti ismeretek elsajátításáról írásbeli vizsga keretében, gyakorlati felkészültségükről maximum 10 méter mélységű, nyílt vízben végrehajtott gyakorlati vizsga keretében adnak számot.

A UEF Nyílt vízi búvár tanfolyamot eredményesen elvégzett személy olyan alapfokú búvárismeretekkel rendelkező búvár lesz, aki képes a gyakorlati képzési körülményeinek megfelelő nyílt vízben, búvárvezető vagy oktató minősítésű búvárral legfeljebb 18 méteres mélységig dekompresszió nélküli merülést megtervezni és végrehajtani. Ismernie kell az adott mélységtartományban a búvárt veszélyeztető jelenségeket, valamint tudnia kell önmagát és társát menteni. A UEF Nyílt vízi búvár merülésvezető vagy búvároktató kíséretében legfeljebb 18 méter mélységig hajthat végre nyílt vízi, dekompresszió nélküli merülést.

Tanfolyam ára: 53 000 Ft + reg. díj

 
A UEF Nyílt vízi búvár miután merülési gyakorlatot szerzett, – amit a merülés nyilvántartó könyvébe bejegyzett és igazolt merülésekkel tanúsít – UEF Haladó nyílt vízi búvár tanfolyamon vehet részt. Ehhez legalább 20 db nyílt vízi merüléssel kell rendelkeznie a jelentkezőnek. A Haladó nyílt vízi búvártanfolyam résztvevői felfrissítik a Nyílt vízi búvártanfolyamon tanultakat, megismerkednek a hajós-, az éjszakai-, az áramlás- és a roncsok körüli merülésekkel, továbbá a műszeres búvártájékozódással. A hallgatók szélesítik ön- és társmentési ismereteiket. A tanfolyam elméleti-, uszodai oktatásból és legalább 4 db nyílt vízi merülésből áll, melynek végén a hallgatók elméleti és gyakorlati vizsgát tesznek. Maximális merülési mélység: azonos minősítésű merülőpárral 30m, búvároktató vagy merülésvezető kíséretében 30 m.

Tanfolyam ára: 30 000 Ft + reg. díj

 
Tanfolyam ára: 60 000 Ft + reg. díj
 
 
A merülésvezetők oktatásában a széleskörű búvárismeretek elsajátításán túl, az irányításuk mellett búvárkodók biztonságának megteremtése, hibáik felismerése és kijavítása kapja a legnagyobb hangsúlyt.
 

Specialitás tanfolyamok

 
Specialitás tanfolyamokra a Haladó nyílt vízi búvár (Advanced Open Water Diver) illetve a Mentőbúvár (Rescue Diver) minősítés megszerzése után lehet jelentkezni. A specialitás minősítések megszerzése további lehetőségeket nyújt a víz alatti világ felfedezéséhez, különleges búvárélmények és tapasztalatok gyűjtéséhez.
Speciális tanfolyamok árai:
- Nitrox diver: 15 000 Ft + reg. díj
- Dry suit diver: 15 000 Ft + reg. díj
- Deep diver: 35 000 Ft + reg. díj
- Wreck diver: 30 000 Ft + reg díj
- Night diver: 15 000 Ft