A UEF BÚVÁROKTATÁSI RENDSZER FELÉPÍTÉSE

Az Underwater Explorers’ Federation (Víz alatti Felfedezők Szövetsége) egy új, korszerű búvároktatási rendszer, mely ötvözi magában a könnyűbúvárkodás és búvároktatás elmúlt ötven évének tapasztalatait. A kedvtelési célú sportbúvárkodás területén alkalmazható legkorszerűbb felszerelések, oktatási módszerek és merülési szokások figyelembevételével került kialakításra.

A UEF alapvető céljaként – minden búvároktatási rendszerhez hasonlóan – a búvár és a merülés biztonságát határozza meg. A búvárok oktatása során a gyakorlati élet tapasztalataiból indul ki, és messzemenően figyelembe veszi a kedvtelési célú búvárok elgondolásait is. Alapfokon a kedvtelési célú sportbúvárokkal a UEF búvároktatási rendszer csak azokat az ismereteket sajátíttatja el, melyek a biztonságos felszerelés használathoz és merülésekhez elengedhetetlenül szükségesek. Ugyanakkor útmutatást, programot ad, és lehetőséget biztosít az ismeretek időről-időre történő felfrissítésére a biztonságos merülések végrehajtása érdekében.

Akik az alapfokú búvárismereteknél többre kíváncsiak, s az alapfokú búvár ismereteit és gyakorlati jártasságát meghaladó merüléseket is végre akarnak hajtani, azoknak is örömmel segít a UEF, a haladó-, a mentőbúvári- és a speciális ismereteket nyújtó tanfolyamaival. A mentőbúvári minősítés megszerzése után szervezett merülések és elméleti oktatás útján lehet eljutni a kedvtelési célú sportbúvárok legmagasabb minősítési szintjére (vezető búvár).

Egy oktatási rendszer sem működhet hivatásos búvárvezetők – merülésvezetők és búvároktatók – nélkül. A kedvtelési célú búvárokat oktató, a merüléseiket segítő és biztonságukra felügyelő hivatásos búvárvezetők képzési útja, a mentőbúvári fokozat után válik külön a sportbúvárok képzésétől. A merülésvezetők oktatásában a széleskörű búvárismeretek elsajátításán túl, az irányításuk mellett búvárkodók biztonságának megteremtése, hibáik felismerése és kijavítása kapja a legnagyobb hangsúlyt.

Azok a tapasztalt merülésvezetők, akik kedvet éreznek búvárok oktatására, és meg is felelnek a búvároktatókkal szembeni széleskörű elvárásoknak, búvároktatói tanfolyam keretében szerezhetnek búvároktatói minősítést. A UEF oktatási rendszerben négy búvároktatói minősítési szint létezik, melynek minden fokozata oktatói tanfolyamok útján szerezhető meg.

A UEF búvártanfolyamokkal kapcsolatos eljárásokat a „UEF Búvárok Minősítési Szabályzata” tartalmazza. A tanfolyamok gyakorlati végrehajtását a – búvároktatók részére készült – „UEF Oktatási Szabályzat” előírásai tartalmazzák. A két szabályzat a UEF búvártanfolyamai esetében biztosítja a szervezettséget, az azonos felépítést és tartalmat, a foglalkozások reális feltételek között történő megtartását, és a hallgatók objektív értékelését a vizsgák alkalmával. A szoros keretek között azonban a UEF biztosítja az oktatói szabadság érvényesülését is.